Moses Leib FREITAG Efroim Hirsch FREITAG Maria Rozalia FREITAG Feigel FAUST Mini tree diagram

Cerla Cypera FREITAG1

11th Aug 19031 -

Life History

11th Aug 1903

Born in Krakow, Austria.1

Sources

  • 1. Dan Hirshberg's Kracow Website, Url: http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/
    • Freitag Family, Krakow Births 1903 #524

Page created using GEDmill 1.11.0