Moses Leib FREITAG Cerla Cypera FREITAG Efroim Hirsch FREITAG Feigel FAUST Mini tree diagram

Maria Rozalia FREITAG1

13th Aug 19091 -

Life History

13th Aug 1909

Born in Krakow, Austria.1

Sources

  • 1. Dan Hirshberg's Kracow Website, Url: http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/
    • Freitag Family, Krakow Births 1909 #553

Page created using GEDmill 1.11.0